Selecteer een pagina

Voerefficiëntie van
Nederlandse bodem

Alle controle
via de app

Optimaal mengsel
van alle ingrediënten

Exacte dosering
tijdens het voeren

Nauwkeurige rapportage
van het gehele proces

Dairy Applications ontwikkelt software voor agrarische bedrijven. Software moet eenvoudig en gemakkelijk in gebruik zijn. Dairy Applications maakt dit door de vraag en de input van de gebruiker. Agrarische en technische ervaring, jarenlang onderzoek en ontwikkeling van de software maken een betrouwbaar en simpel product. Niet vanachter een bureau, maar vanuit de praktijk.

Eenvoudig in gebruik, maar volledig ingericht.

Met software van Dairy Applications help je je bedrijf op een hoger niveau te komen. Kennis en inzicht in de processen op je bedrijf heb je nodig om goed te kunnen sturen. De software brengt dit voor jou en de professionals die ook betrokken zijn op je bedrijf, eenvoudig in beeld.  

TMR voermanagement: Fred

Mogen we u Fred voorstellen? Fred staat voor “Feed REgistration Dairy farms”. Fred is de softwareoplossing voor het voermanagement op een melkveehouderij, waarmee de voorraden van alle ingrediënten ingevoerd en bijgehouden worden. Met als resultaat dat je goed zicht hebt op de hoeveelheden en de soorten voer op je bedrijf. Oftewel; Fred zorgt ervoor dat je je voer kunt managen en daardoor je resultaten in melk en opbrengsten.

Nauwkeurig en accuraat voeren met een app.

Stap voor stap voeren met je Ipad/Iphone, tablet of je mobiel in de trekker. De app staat in verbinding met de weeginrichting van de voermengwagen, zodat je precies weet hoeveel je van een bepaald ingrediënt nodig hebt en er bijgehouden wordt hoeveel je uiteindelijk gevoerd hebt. Zo kun je zonder briefjes je rantsoen voeren en wordt je resultaat meteen bijgehouden en heb je het overal inzichtelijk.

Alle resultaten worden automatisch zichtbaar.

Wanneer alle koeien zijn gevoerd wordt alle gegevens automatisch gesynchroniseerd met de web portal. Resultaten zijn direct zichtbaar.

  1. Is het proces nauwgezet uitgevoerd? Welke ingrediënten zijn goed, te veel of te weinig gebruikt?
  2. Zijn alle rantsoenen gemaakt? Welke hoeveelheden, totalen, maar ook droge stof per koe per groep.
  3. Wanneer de melkgegevens beschikbaar zijn, via Uniform Agri, EDI of anders, dan is de voerefficiëntie ook zichtbaar! En is de cirkel rond!

Rapportages

De rapportages kunnen zowel in grafiek of een tabel geshowd worden. In te stellen op je eigen voorkeur.

Hierin zie je in één oogopslag de hoeveelheden (totalen en per koe), nauwkeurigheid, samenvattingen, droge stof per koe, restvoer rapportage en voerefficientie.

Na elke voercyclus een op maat in te stellen e-mail rapportage met de belangrijkste kengetallen.

Meer melk, minder kosten

Geadviseerde rantsoenen uitvoeren geven zicht op wat wel/niet werkt.

Constant voeren van het melkvee geeft een grotere voorspelbaarheid, met als resultaat dat een koe meer en constanter melk gaat geven.

Grip op de kosten; verander het rantsoen naar een goede samenstelling en kostenbesparend inkopen.

Updates

Na aanschaf en installatie, betaal je maandelijks/jaarlijks een abonnement. Dit is inclusief alle updates!

Heeft een collega melkveehouder een goed idee en wordt deze in de software verwerkt? Dan pluk jij ook daar de vruchten van.

Jouw bijdrage aan een verbetering van de software, zorgt ook voor profijt van je collega’s. Samen maken we het product!

Geen investering

Er is geen aanschafprijs, deze valt in de categorie lopende kosten, evenzo de abonnementsgelden.

Hieronder valt de eerste aanschaf van de weegversterker voor je voermengwagen.

Het volledig gebruik van de web portal en alle functionaliteiten.

Zowel support op locatie, als wel support op afstand is in de prijs meegerekend. Dus inclusief.

Hoe werkt Fred?

LADEN

Wanneer je de ingrediënten in de voermengwagen laadt helpt de mobiele telefoon. Op het scherm is de hoeveelheid te zien van het voer ingrediënt dat op dat moment geladen moet worden.

VOEREN

Wanneer je de koeien voert, zie je hetzelfde; het gehele voerproces wordt gevolgd en geregistreerd tot het voeren klaar is. Dairy Applications vult alle gegevens over uw stallen en voergroepen in, u vult de receptuur in op een beveiligde persoonlijke webpagina. Dit kan vanaf elke computer die is verbonden met het internet. Daarna worden de recepten automatisch in de voermanagement app gezet op je android of Apple telefoon of tablet. Dat is alles, nu kan je voeren.

VOORRAADBEHEER EN EFFICIËNT VOEREN

Wanneer je een weegbrug hebt kan het TMR systeem alle voercomponenten registeren die je hebt gekocht of geoogst. Hierdoor kan je de rekening van je leveranciers vergelijken met daadwerkelijk geleverd voer, maar ook alle voorraadposities bijwerken zodat je inzicht hebt in de actuele voorraad van alle ingrediënten. Het is ook mogelijk om te meten hoe nauwkeurig je voerders werken, dit kan nuttig zijn als meerdere personen de voermengwagen laden.​

RAPPORTAGE

Je kunt zelf bepalen hoe je de voer rapportages ontvangt; automatisch per email en/of op de persoonlijke webpagina. We ondersteunen heldere rapportages; de belangrijkste gegevens staan in makkelijke grafieken in een management dashboard. Het is niet nodig om uitgebreide rapportages te lezen, uiteraard kan je alle achterliggende gegevens wel bekijken voor nadere analyse. We kunnen extra gegevens toevoegen aan het systeem; Bijvoorbeeld de melk gegevens. Met jouw instemming lezen we de melk gegevens in van de melkfabriek en dit combineren we met de voergegevens. We kunnen dan de voerefficiëntie bepalen, inclusief alle relevante melkgegevens. Zo makkelijk? Ja, ons werk is het om je boerderij te ondersteunen met intelligente software. Je kan alle vastgelegde informatie en rapportages delen met je adviseurs of personeelsleden. Hierdoor kan bijvoorbeeld je voeradviseur je nog beter adviseren over optimalisatie van de rantsoenen. Besteed minder tijd aan administratie, verhoog je melkproductie en hou het eenvoudig.

FRED

Het voermanagementprogramma dat werkt!

Web Portaal

Het invoeren van ingrediënten, rantsoenen en het voerproces wordt gedaan in een webportaal. Deze is te benaderen op elke computer die op het internet is aangesloten.

App

Het voeren doe je met een app. Deze app is te installeren op een mobiel, tablet, IPhone of IPad.
Synchronisatie gaat automatisch. Dus altijd up-to-date.

Rapportage

Rapportages vind je terug in het webportaal. Na het voerproces, worden alle gegevens automatisch gesynchroniseerd met de web portaal. Resultaten zijn meteen zichtbaar.

Voermanagement

Elke dag, na elk voerproces, worden de hoeveelheden van de gebruikte grondstoffen herberekend en aangepast. Je weet exact wat je in voorraad hebt.

E-mail

Na elke voerbeurt een e-mailbericht; een kort overzicht van welke groepen zijn gevoerd en met welke nauwkeurigheid.

Update

Updates worden automatisch aangeboden en verwerkt. In het gebruik ervaar je hiervan geen hinder. Je krijgt wel een bericht wanneer er een update aankomt en welke functionaliteiten zijn aangepast.

Wie zijn we?

Dairy Applications is een internationaal bedrijf en door zijn opzet in staat om wereldwijd support te leveren. De vestigingsplaats van het bedrijf is Nederland, daarnaast heeft zij ook een fysieke afdeling in de Verenigde Staten (South Dakota).

De oprichter

Edwin van Ens, een Drentse Fries met veel familie en vrienden in de melkveehouderij. Hij heeft een technische achtergrond en ruime management ervaring in de sociale sector. Tijdens de vakantie bij de familie in Amerika, ontdekte hij dat het voeren op het melkveebedrijf een sterk verouderd proces was en dat daar wat aan moest gebeuren.

Daarom kwam hij op het idee om een systeem te bedenken, dat de boer helpt met dit proces door software matige ondersteuning en het efficiënt en beter wegen van de voer-mix en van de voerkosten in relatie tot de uiteindelijke melkopbrengst. Zo ontstond Fred…


Edwin is ervan overtuigd dat de software de boer moet dienen (en niet andersom). Dus eenvoud, bedieningsgemak en overzichtelijke rapportages zijn daarom kenmerkend. Met als resultaat een tevreden boer, die in staat is om met behulp van Fred de juiste keuzes voor zijn bedrijf te maken!

Kennismaken?

Neem contact op als je behoefte hebt aan een goed voermanagementsysteem. Ook kun je altijd vragen stellen of een afspraak maken om kennis te maken. We komen dan graag bij je om te kijken of en wat voor mogelijkheden Fred jou biedt in het voermanagement van jouw bedrijf. Bel wanneer je maar wilt. Mochten we er niet zijn, stuur dan een e-mailbericht of een app.